Rodzaje węgla

Węgiel kamienny dzieli się na typy, sortymenty, klasy i gatunki.

Typ

Według Polskiej Normy węgiel kamienny został podzielony na typy według następujących wskaźników: zawartość części lotnych, spiekalność, dylatacja, ciepło spalania.

Wyróżnia się 11 typów węgla o wskaźnikach od 31 do 43, ale do palenia w kotłach domowych przeznaczone są tylko oznaczone numerami 31 (węgiel płomienny) i 32 (węgiel gazowo-płomienny) ewentualnie 33 (węgiel gazowy - może być stosowany tylko w kotłach z palnikami retortowymi nowej generacji)

Sortyment

Dla węgla kamiennego wszystkich typów i klas, rozróżnia się zależnie od wymiarów ziarn 11 sortymentów zasadniczych oraz 13 sortymentów połączonych.

Sortymenty zasadnicze

NazwaWymiar ziarna
Kęsyponad 200 mm
Kostka I120-200 mm
Kostka II120-60 mm
Orzech I40-80 mm
Orzech II25-50 mm
Groszek I16-30 mm
Groszek II8-20 mm
Grysik5-10 mm
Miał0-6 mm
Pył0-1 mm
Muł0-1 mm

Klasa

Podstawą podziału węgla na klasy są: wartość opałowa, zawartość popiołu w węglu oraz zawartość siarki.

Wartość opałowa czyli ilość energii (ciepła) wydzielanej przy spalaniu jednostki masy paliwa jest podawana w 1kJ/kg (kilodżul/kilogram) lub 1MJ/kg (megadżul/kilogram). Wielkość wartości opałowej zależy od zawartości w węglu wilgoci i popiołu, oraz w mniejszym stopniu – od typu węgla.
Wartość opałowa niskokalorycznego węgla kamiennego wynosi 17-19 MJ/kg, średniokalorycznego - 20-25 MJ/kg a wysokokalorycznego - 25-30 MJ/kg.

Klasę węgla oznacza się za pomocą 3-członowego symbolu, np. klasa 28-07-06 oznacza węgiel o wartości opałowej co najmniej 28 000 kJ/kg, zawartości popiołu najwyżej 7% i zawartości siarki najwyżej 0,6%.

Źródła:
kotły co – poradnik użytkownika
Wikipedia

AGRO BIS Katarzyna Kwiatkowska
Leszczydół Stary 16,
07-202 Wyszków
NIP: 762 177 35 41

+48 29 741 56 58
+48 501 597 590
AgroBis-AgroBis@wp.pl